Význam slovSlovníkUvýznam slova univerzalizmus, univerzalismus, universalismus

univerzalizmus, univerzalismus, universalismus

všestrannost, všeobecné stanovisko; snaha obsáhnout všechno; pokládání světa za nadřazený celek

www.vyznam-slov.cz