Význam slovSlovníkTvýznam slova tritikale, triticale [tritykale]

tritikale, triticale [tritykale]

žitovec, mezirodový kříženec mezi pšenicí a žitem

www.vyznam-slov.cz