Význam slovSlovníkTvýznam slova transport

transport

doprava, přenos

www.vyznam-slov.cz