Význam slovSlovníkTvýznam slova tónometr

tónometr

přístroj na měření a porovnávání přesné výšky tónů

www.vyznam-slov.cz