Význam slovSlovníkTvýznam slova terciární

terciární

třetí v pořadí; t. sektor, terciér oblast národního hospodářství zahrnující školství, zdravotnictví, vědu, veřejnou správu; vztahující se k číslu tři, třetího druhu, řádu

www.vyznam-slov.cz