Význam slovSlovníkTvýznam slova teodolit

teodolit

geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů

www.vyznam-slov.cz