Význam slovSlovníkTvýznam slova teč

teč

letmý dotyk míče

www.vyznam-slov.cz