Význam slovSlovníkSvýznam slova stereopsie

stereopsie

binokulární vidění, při němž vzniká i prostorový vjem, stereoskopické vidění

www.vyznam-slov.cz