Význam slovSlovníkSvýznam slova sorpce

sorpce

společný název pro absorpci, adsorpci a chemisorpci

www.vyznam-slov.cz