Význam slovSlovníkSvýznam slova soft copy [soft kopi]

soft copy [soft kopi]

dočasný, na papíře nezhmotněný záznam, záznam na obrazovce

www.vyznam-slov.cz