Význam slovSlovníkSvýznam slova senzitivní, sensítivní

senzitivní, sensítivní

vysoce citlivý, vnímavý

www.vyznam-slov.cz