Význam slovSlovníkSvýznam slova sekvestr

sekvestr

vnucená úřední správa majetku, sekvestura; lék. odumřelá část tkáně

www.vyznam-slov.cz