Význam slovSlovníkRvýznam slova riff

riff

vlna, vlnka; charakteristická džezová nástrojová figurace

www.vyznam-slov.cz