Význam slovSlovníkRvýznam slova revokace

revokace

odvolání, zrušení dřívějšího rozhodnutí

www.vyznam-slov.cz