Význam slovSlovníkRvýznam slova revize, revise

revize, revise

kontrola, prozkoumávání; oprava, úprava, poupravení, editace; nová (revidovaná) verze něčeho; přehodnocení, přezkoumání, opětovné uvážení a následná změna něčeho (např. zákona)

www.vyznam-slov.cz