Význam slovSlovníkRvýznam slova revanšizmus, revanšismus

revanšizmus, revanšismus

tendence odplácet, hlásání a prosazování odplaty

www.vyznam-slov.cz