Význam slovSlovníkRvýznam slova respirometr

respirometr

přístroj k měření spotřeby kyslíku při dýchání a množství vydechovaného oxidu uhličitého

www.vyznam-slov.cz