Význam slovSlovníkRvýznam slova rentgenologie

rentgenologie

obor lékařství užívající rentgenové záření k diagnostice a léčení

www.vyznam-slov.cz