Význam slovSlovníkRvýznam slova rad

rad

starší jednotka pro dávku ionizujícího záření

www.vyznam-slov.cz