Význam slovSlovníkPvýznam slova pergamen

pergamen

speciálně upravená holina z oslí, ovčí, popř. kozí kůže používaná na psaní, k výrobě hudebních nástrojů; listina psaná na této kůži; pevný papír nepropouštějící tuky a kapaliny

www.vyznam-slov.cz