Význam slovSlovníkOvýznam slova oscilace

oscilace

kmitání, kolísání; střídání

www.vyznam-slov.cz