Význam slovSlovníkMvýznam slova mulda

mulda

terénní prohlubeň, strouha

www.vyznam-slov.cz