Význam slovSlovníkMvýznam slova mulat

mulat

míšenec bělocha a černošky nebo naopak

www.vyznam-slov.cz