Význam slovSlovníkMvýznam slova mukl

mukl

vězeň, trestanec

www.vyznam-slov.cz