Význam slovSlovníkMvýznam slova mufle

mufle

část pece i nádoba ze žárovzdorného materiálu

www.vyznam-slov.cz