Význam slovSlovníkMvýznam slova mudra

mudra

symbolické gesto vyjadřující citový stav nebo sloužící jako poznávací znamení

www.vyznam-slov.cz