Význam slovSlovníkMvýznam slova mudda

mudda

bahnité usazeniny v stojatých nebo mírně tekoucích vodách tvořící podloží v rašelinách

www.vyznam-slov.cz