Význam slovSlovníkMvýznam slova MSDr.

MSDr.

mediciniae stomatologicae doctor, doktor zubního lékařství

www.vyznam-slov.cz