Význam slovSlovníkMvýznam slova Mrs. [misiz]

Mrs. [misiz]

anglicky paní (ve spojení se jménem)

www.vyznam-slov.cz