Význam slovSlovníkMvýznam slova Mr. [mistr]

Mr. [mistr]

anglicky pan (ve spojení se jménem)

www.vyznam-slov.cz