Význam slovSlovníkMvýznam slova motorka

motorka

jednostopé motorové vozidlo, motocykl

www.vyznam-slov.cz