Význam slovSlovníkMvýznam slova motorizmus, motorismus

motorizmus, motorismus

užívání motorových vozidel; různá odvětví automobilového a motocyklového sportu

www.vyznam-slov.cz