Význam slovSlovníkMvýznam slova motorika

motorika

celková pohybová schopnost organizmu, souhrn tělesných pohybů člověka; hybnost

www.vyznam-slov.cz