Význam slovSlovníkMvýznam slova motorický

motorický

pohybový, týkající se pohybu; motorový

www.vyznam-slov.cz