Význam slovSlovníkMvýznam slova motorest

motorest

restaurační a občerstvovací zařízení, zejm. pro motoristy

www.vyznam-slov.cz