Význam slovSlovníkMvýznam slova moto-

moto-

první část složených slov mající význam motocykl, motor

www.vyznam-slov.cz