Význam slovSlovníkMvýznam slova moto, motto

moto, motto

heslo, průpověď; krátká, výstižná charakteristika

www.vyznam-slov.cz