Význam slovSlovníkMvýznam slova motivovat

motivovat

zaujmout pro něco, probudit zájem

www.vyznam-slov.cz