Význam slovSlovníkMvýznam slova motivace

motivace

souhrn pohnutek jednání, souhr všech činitelů podněcujících a regulujících jednání; odůvodnění

www.vyznam-slov.cz