Význam slovSlovníkMvýznam slova motiv

motiv

nejjednodušší tematický prvek uměleckého díla; základní téma, námět; vnitřní pohnutka chování nebo hodnocení uváděné jako důvod jednání

www.vyznam-slov.cz