Význam slovSlovníkMvýznam slova motherboard [madrbórd]

motherboard [madrbórd]

základní, mateční deska s plošnými spoji a obvody tvořícími jádro základní desky osobního počítače

www.vyznam-slov.cz