Význam slovSlovníkMvýznam slova motel

motel

hotelové zařízení pro motoristy, zejm. při dálkových komunikacích

www.vyznam-slov.cz