Význam slovSlovníkMvýznam slova morula

morula

první vývojové stadium rýhujícího se vajíčka

www.vyznam-slov.cz