Význam slovSlovníkMvýznam slova mortifikace

mortifikace

odumírání a rozpad tělesných tkání; umrtvování, sebezapření, odpírání si tělesných žádostí

www.vyznam-slov.cz