Význam slovSlovníkMvýznam slova mortalita

mortalita

úmrtnost, demografický ukazatel počtu úmrtí v poměru k počtu obyvatel

www.vyznam-slov.cz