Význam slovSlovníkMvýznam slova mortadela

mortadela

jemný italský salám kulovitého tvaru

www.vyznam-slov.cz