Význam slovSlovníkMvýznam slova morous

morous

zasmušilý, zachmuřený člověk, mrzout

www.vyznam-slov.cz