Význam slovSlovníkMvýznam slova mormon

mormon

příslušník náboženského hnutí spojujícího prvky křesťanství, židovství a islámu

www.vyznam-slov.cz