Význam slovSlovníkMvýznam slova morganatický

morganatický

stavovsky nerovný

www.vyznam-slov.cz