Význam slovSlovníkMvýznam slova morfonologie

morfonologie

nauka o fonologické stavbě morfémů

www.vyznam-slov.cz